Privacy- & cookiebeleid

Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout, gevestigd aan De Hoogkar 3, 5056MW Berkel-Enschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://kinderslaappraktijk.nl

De Hoogkar 3
5056MW Berkel-Enschot

0680069207

Brennie van Lieshout is de Functionaris Gegevensbescherming van Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout zij is te bereiken via brennie@kinderslaappraktijk.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, het intake formulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou en jouw kindje:

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via brennie@kinderslaappraktijk.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout) tussen zit. Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • WordPress – website
  • Facebook – sociaal netwerk en advertentie kanaal
  • Instagram – sociaal netwerk en advertentie kanaal
  • Linkedin – sociaal netwerk en advertentie kanaal
  • Google Analytics – om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website
  • Een virtueel assistent die o.a. helpt om nieuwsbrieven te versturen, , de website te beheren en producten en diensten te leveren.
  • Consulten worden verwerkt in Microsoft Word en/of Excel en omgezet naar Adobe Acrobat en bewaard op de persoonlijke, beveiligde harde schijf.
  • Mijn boekhoudkantoor

Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.

Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit en alleen dát wat nodig is op bovenstaande gronden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Neem contact met mij op via email als je hier meer informatie over wilt ontvangen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de mailings kun je je te allen tijden uitschrijven via de knop in de aanmeldbevestiging of via de link die onder elke email staat.

Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
– Voor- of achternaam
– E-mailadres

Zolang je klant bent in het algemeen:
– Voor- of achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres

Bij een consult:
Bewaar ik je naam en e-mailadres alsmede de intake tot drie maanden na het consult. Zo kan ik je ook nog goed helpen bij een follow-up. Het toestemmingsformulier gaat het archief in.

Wanneer jij je uitschrijft of wanneer de consultperiode is geëindigd, worden je gegevens verwijderd uit mijn bestand. Tenzij je een klant bent, dan stuur ik je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaar ik wel jouw factuur en klantgegevens i.m.v. mijn wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar brennie@kinderslaappraktijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Kinderslaappraktijk | Brennie van Lieshout neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via brennie@kinderslaappraktijk.nl